Toegankelijk maken van bedrijfsspecifieke software

Naast het leveren van technische hulpmiddelen en training is Babbage tevens gespecialiseerd in het optimaliseren van de toegankelijkheid en bedienbaarheid van bedrijfsspecifieke applicaties. Hierdoor is het mogelijk dat een medewerker met een visuele beperking die afhankelijk is van informatieverwerking via spraak en/of braille en het toetsenbord gebruikt om de computer te bedienen, in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren. Schermleessoftware zoals NVDA, JAWS en SuperNova werkt standaard adequaat samen met reguliere programma’s zoals Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox en Google Chrome. Deze producenten houden bij het ontwerpen van de applicatie rekening met de mogelijkheden om samen te werken met schermleessoftware. In vrijwel alle organisaties wordt daarnaast bedrijfsspecifieke software gebruikt zoals relatiebeheer-, informatie-, administratie, CRM- en  servicedesksystemen. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat informatie binnen dergelijke applicaties niet toegankelijk is met spraak en/of braille. Daarnaast kan de bedrijfsspecifieke applicatie onvoldoende samenwerken met de schermleessoftware waardoor bepaalde onderdelen niet met een toetsenbord bediend kunnen worden of navigatie niet of zeer inefficiënt kan worden uitgevoerd. Een aantal taken of zelfs de gehele functie kunnen daardoor onhaalbaar zijn.

Babbage beschikt over een aantal software engineers die gespecialiseerd zijn in het optimaliseren van de toegankelijkheid van bedrijfsspecifieke applicaties. Na een Software Toegankelijkheid Onderzoek op de werkplek kan vastgesteld worden of er knelpunten op het gebied van toegankelijkheid of bedienbaarheid te verwachten zijn in samenwerking met schermlezers zoals NVDA, JAWS en SuperNova. Wanneer dergelijke knelpunten worden vastgesteld en ertoe leiden dat een medewerker met een visuele beperking vereiste taken of delen van de functie onvoldoende kan uitvoeren kunnen aanvullende scripts geschreven worden om deze knelpunten weg te nemen. De afgelopen jaren heeft Babbage met behulp van softwarematige aanpassingen honderden duurzame werkplekken gerealiseerd bij uiteenlopende organisaties in zowel de private als publieke sector. Onderstaand publiceren we een lijst van veel gebruikte applicaties die Babbage de afgelopen jaren toegankelijk heeft gemaakt. Deze lijst is niet compleet, maar geeft een goed beeld van de diverse mogelijkheden die er zijn om werkplekken geschikt te maken voor het werken met een schermlezer.

Hier lijst plaatsen in de vorm van een toegankelijke tabel (geen figuur of afbeelding) zodat ook via Google hierop gezocht kan worden.

Het kan zijn dat in de lijst applicaties vermeldt staan die ook gebruikt worden op een bepaalde (toekomstige) werkplek. Mogelijk kunnen de scripts dan opnieuw gebruikt worden wat uiteraard een vermindering van benodigde aanpassingstijd en budget met zich mee kan brengen. Mochten bij een toekomstige of huidige werkplek bepaalde applicaties gebruikt worden die niet voorkomen op de lijst dan is het raadzaam contact op te nemen met Babbage. Mogelijk kan op basis van eerdere ervaring direct ingeschat worden of toegankelijkheidsproblemen te verwachten zijn of zal aanvullend Software Toegankelijkheid Onderzoek geadviseerd worden.