Jobcoach Visie

Visie Babbage Jobcoaching

Babbage Jobcoaching is onderscheidend doordat gericht wordt op het coachen van medewerkers met een visuele beperking op het ontwikkelen van compensatievaardigheden, zodat optimale arbeidsprestaties geleverd kunnen worden. Deze visie wijkt af van reguliere jobcoachorganisaties die zich voornamelijk bezig houden met het verminderen van de gevolgen op de werkplek van een visuele beperking. Babbage Jobcoaching richt zich juist op het realiseren van compensatievaardigheden, competenties en creëert professionele organisatorische  randvoorwaarden om na te streven dat medewerkers met een visuele beperking dezelfde inzetbaarheid verkrijgen als normaal ziende medewerkers.

In het pdf-document is de volledige visie te lezen waarmee Babbage Jobcoaching zich profileert