De Diepte in met de Babbage Academy

Als Babbage maken we ons er sterk voor dat iedere klant beschikt over de hulpmiddelen die in zijn of haar situatie het meest tot hun recht komen. Met de levering van een hulpmiddel ben je er echter nog niet. Onze hulpmiddelen komen pas echt tot hun recht wanneer je je als gebruiker als een vis in het water voelt binnen je studie of werk. We streven er dan ook altijd naar dat je als gebruiker met een beperking op een niveau functioneert waarop je niet onder hoeft te doen voor je medestudent of collega. Dat streven is de basis van onze Babbage Academy. Deze aparte tak van Babbage is ontstaan nadat we in veel studie- en werksituaties steeds dezelfde problemen tegenkwamen. De techniek van de hedendaagse hulpmiddelen zoals schermlezers en brailleleesregels is sterk verbeterd en de mogelijkheden nemen toe. Daarnaast staan steeds meer werkgevers er voor open om een visueel beperkte werknemer in dienst te nemen. Het aantal toegankelijke studies en werkplekken neemt dan ook toe.

Tegelijkertijd zien we dat professionele vaardigheden van personen met een visuele beperking om effectief en efficiënt om te gaan met deze nieuwe mogelijkheden vaak beperkt aanwezig zijn. In de praktijk kan dit vervolgens leiden tot verschillende problemen zoals verminderde toegankelijkheid van informatie, een onnodig verlaagd werktempo, energieproblematiek of het matig kunnen bedienen van programma’s en websites. Dit kan ertoe leiden dat iemand onvoldoende in staat is om zijn visuele beperking binnen de studie of op de werkplek te compenseren, wat zorgt voor een verminderde inzetbaarheid of zelfs langdurige uitval.

Binnen de Babbage Academy hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een methodiek om te kunnen bepalen wat iemand precies aan training nodig heeft om de studie te kunnen volgen of succesvol het werk uit te voeren. Dit heeft in november 2013 geleid tot de oprichting van de Babbage Academy. Inmiddels bieden we een zestal unieke trainingen aan die zich afzonderlijk richten op een specifieke doelgroep. Zo is er bijvoorbeeld de training Van Visueel naar Non-Visueel, die gericht is op personen waarbij het noodzakelijk is dat ze non-visueel, leren werken, om energieproblematiek tegen te gaan en/of effectiever met de computer te leren werken zonder gebruik van een lage restvisus. Tevens is er een training ontwikkeld voor personen die professioneel willen werken met behulp van hun restvisus door optimaal gebruik te maken van sneltoetsen en de beeldverbeteringsfuncties van de schermlezer. We bieden daarnaast een specifieke training voor de schermlezer NVDA, een training voor de non-visueel georiënteerde professional, en een training voor de statistieksoftware SPSS. Uiteraard is er ook ruimte voor mensen die willen werken aan een solide basiskennis van hun schermlezer.

Binnen de Babbage Academy heeft iedere trainer zijn ofhaar unieke specialisaties. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de training op maat verzorgd kan worden, met de hulpmiddelen die noodzakelijk zijn in een bepaalde professionele situatie. Dit betekent in de praktijk dat de training verzorgd kan worden met de schermlezer Supernova (Access Suite, Magnifiër of Reader), Jaws, Zoomtext en NVDA. Ook is het mogelijk reeds aanwezige hulpmiddelen zoals brailleleesregels of voorleesscanners van andere leveranciers in te zetten tijdens de trainingen.

In de afgelopen jaren hebben honderden deelnemers succesvol een training van de Babbage Academy doorlopen. Deelnemers geven met name aan dat informatie toegankelijker is geworden en dat ze op een effectievere manier in staat zijn om hun studie te volgen of hun werk uit te voeren. Ook binnen Babbage zijn we erg tevreden over het effect van de verschillende trainingen. Na afloop van de Professional Training realiseren we bijvoorbeeld een stijging van het werktempo met gemiddeld 40 procent.

Babbage heeft als missie de toegankelijkheid van informatie voor personen met een visuele beperking te verbeteren. Om dit doel te realiseren beschikken we dus niet alleen over het grootste assortiment hulpmiddelen binnen studie- en werksituaties, maar tevens over de Babbage Academy waardoor we onze klanten nog beter kunnen ondersteunen.

Ben je enthousiast geworden over bovenstaande uitleg? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.