Over Babbage

Het doel

Babbage helpt personen met een visuele beperking met het toegankelijk maken van informatie. Dit kan in de vorm van hulpmiddelen, softwarematige aanpassingen, advisering en trainingen. We leveren voor de thuissituatie, studie en werk.

De werkwijze

Onze werkwijze is er op gericht om in alle denkbare situaties een oplossing te bieden. We zijn het enige bedrijf die garantie geeft op de succesvolle oplevering van een werkplek. We werken meestal projectmatig en iedere klant is voor ons een nieuw project, waarbij de klant een vast aanspreekpunt heeft (de projectleider). De fasering van ieder project en ook de onderdelen zijn zoveel mogelijk standaard. Vaak heeft een werkgever of eindgebruiker al een beeld van de optimale manier van werken. Ook in zo’n geval zullen we er op aan sturen om toch het standaard traject te doorlopen. Het komt vaak voor dat we dan, mede door onze jarenlange ervaring, tot een beter eindresultaat komen.

Systeemdenken

We beginnen gewoonlijk met het bestuderen van de klant op de huidige werkplek, het evalueren van de behoeften van de klant en het specificeren van alle componenten die een rol kunnen spelen (systeemdenken). Het gaat vaak om de implementatie van een hulpmiddel of een training. Waar we in onze projecten ook aan denken is de ondersteuning van een school traject om de mogelijkheden en zelfredzaamheid van de klant zoveel mogelijk te stimuleren en te ontwikkelen.

De visie en filosofie van Babbage

Het volgende document is opgesteld om inzicht te geven in de Babbage visie en daaraan gerelateerde werkwijze binnen arbeids- en studieprojecten. Het geeft informatie over de methodiek die wordt gehanteerd binnen de unieke en kenmerkende projectmatige werkwijze van Babbage. Deze aanpak excelleert in Nederland door een zeer hoog slagingspercentage in het succesvol functioneren op de werkplek.
Om het document “De werkwijze, visie en filosofie van Babbage” te lezen klik hier.

Babbage op RTL 4 en 5 bij het programma Lifestyle Experience

In deze uitzending van RTL lifestyle Experience werd aandacht besteed aan enkele technologische oplossingen die Babbage levert, om ervoor te zorgen dat slechtzienden en blinden succesvol kunnen studeren en werken. Natuurlijk stond Lifestyle Experience ook stil bij de unieke dienstverlening zoals de Babbage Academy Training en specialistische softwarematige werkplekaanpassingen. Het programma levert zeker een positieve bijdrage aan de beeldvorming over de mogelijkheden die er zijn om te studeren en  werken met een visuele beperking!
Klik op de onderstaande video om het item te bekijken: