Babbage Table Browser

BabTab maakt tabellen op webpagina’s toegankelijk. Hiertoe worden de tabellen eerst ge-analyseerd en vervolgens overgebracht naar een nieuw scherm. De inhoud wordt daarmee op een flexibelere wijze getoond en kan bovendien ook nog door de gebruiker worden aangepast. Hiermee wordt deze niet alleen voor alle schermleessoftware toegankelijk, de informatie is ook veel eenvoudiger te doorlopen.

Wat doet BabTab?

BabTab heeft daarnaast nog een aantal bijzondere functies. De gebruiker kan zelf de tabel layout kiezen door de kolomtitel aan te passen. Hij kan aangeven in welke volgorde de kolommen getoond moeten worden. Daarnaast kan de gebruiker de breedte instellen en zelfs kolommen met niet relevante informatie verbergen. De nieuwe tabel layout kan worden opgeslagen waardoor deze bij een volgend bezoek aan dezelfde website automatisch op de gewenste wijze wordt getoond.

Waarom is BabTab nodig?

Tegenwoordig worden steeds vaker webapplicaties gebruikt en veel van deze applicaties gebruiken tabellen om de informatie aan de gebruiker te presenteren. Het gebeurt helaas vaak dat er veel te veel informatie getoond wordt of dat de informatie op een onlogisch volgorde getoond wordt. Ziende mensen schakelen daarbij veelvuldig van horizontaal lezen naar verticaal lezen bij het zoeken van relevante informatie in een tabel. Probleem van schermleessoftware is dat deze tabellen benadert vanuit een cel naar cel gedachte. Manoeuvreren tussen rijen en kolommen is hierdoor een lastige klus. BabTab vult dit gat.

Hoe werkt BabTab?

Zeer eenvoudig. Tijdens de installatie wordt een sneltoets toegewezen aan BabTab. Als je een tabel wilt bekijken met BabTab dan hoef je alleen maar deze sneltoets te gebruiken. Indien de tabel layout eerder al is geoptimaliseerd, dan is die met één toetscombinatie in beeld. Alle functionaliteit is via de menubalk bereikbaar en de meest gangbare functionaliteit kan ook met sneltoetsen worden geactiveerd. Zo kan bijvoorbeeld snel tussen de rij-modus (de leesregel toont een rij) en de kolom-modus (de leesregel toont een kolom) worden geschakeld. Er is ook een sneltoets om de kolomtitel steeds voor de celwaarde te tonen. Bij een tabel met veel records en kolommen, is het niet altijd eenvoudig om bij te houden wat een bepaalde waarde betekent.

Zijn er beperkingen?

BabTab werkt met alle schermleessoftware, zolang deze invoervelden ondersteunt. Dit moet alle schermleessoftware kunnen. De tabel informatie wordt per rij of kolom in een invoerveld getoond, wat afhankelijk van de schermleessoftware naar braille en/of spraak kan worden omgezet. Het omzetten van tabellen werkt vooralsnog alleen met Internet Explorer versie 6, 7 en 8.

Hoe te verkrijgen?

Neem contact op via e-mail: info@babbage.com of bel ons voor een eigen versie van BabTab of voor een demonstratie versie. Deze laatste heeft alle functionaliteit zodat je alle mogelijkheden kunt uitproberen. In de demo versie kan echter maar één enkele tabel indeling worden opgeslagen.

Wat zijn de plannen?

Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor uitbreidingen. Nieuwe functionaliteit die in overweging is:

  • Exporteren van de tabellen naar Excel of CSV
  • Sorteren tabel op een specifieke kolom
  • Verzamelen informatie uit tabellen die verspreid zijn over meerdere webpagina’s en deze in één tabel tonen

Als je zelf een leuk of goed idee hebt over een mogelijke uitbreiding van BabTab, stuur dan een mail naar: info@babbage.com.

Download de folder.
Download de Babbage table browser.