Software

Vergrotingssoftware

Vergrotingssoftware kan alles vergroten op het scherm. Het zorgt er dus niet alleen voor dat letters en cijfers goed leesbaar blijven, maar ook dat illustraties worden vergroot. Dit vergroten kan het hele scherm betreffen, in een venster of als een vergrootglas dat met de tekst mee glijdt. Ook kunnen andere schermkleuren of contrasten worden ingesteld. Het normale zwart-wit contrast kan worden omgekeerd en de cursor of de muispijl kan beter zichtbaar worden gemaakt. Tevens biedt (sommige) vergrotingssoftware de mogelijkheid om synthetische spraak aan te sturen om teksten voor te laten lezen.

Synthetische spraak

Spraakondersteuning kan bij vergrotingssoftware of gebruik van een brailleleesregel een enorme verlichting betekenen. Als er teksten aanzienlijk moeten worden vergroot, wordt het lastiger en vooral ook vermoeiender om deze te lezen. Bij synthetische spraak leest een kunstmatige computerstem de inhoud van het scherm voor. Softwarematige spraaksynthesizers geven spraak via de geluidskaart van de computer weer. Voor het aansturen van de synthetische spraak is een schermlezer nodig. Spraaksynthese is taalafhankelijk. Voor elke gewenste taal is een separate versie nodig.