SPSS training

Inleiding

Om met een visuele beperking efficiënt te kunnen studeren, is het van essentieel belang dat een student het uiterste uit zijn of haar hulpmiddelen kan halen. Met het oog hierop biedt Babbage diverse academy trainingen aan om professionele vaardigheden te ontwikkelen voor het gebruik van schermleessoftware en de meest gebruikte toepassingen in werk- en studiesituaties. Voor sommige studies, met name op academisch niveau, is het echter van belang om specifieke software te gebruiken voor het uitvoeren van professioneel onderzoek en statistische analyses. OP veel universiteiten wordt hiervoor de software IBM SPSS Statistics gebruikt, software die ogenschijnlijk ontoegankelijk is maar met de juiste vaardigheden uitstekend te gebruiken is voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.

Doelgroep

Deze training is specifiek geschikt en bedoeld voor non-visueel werkende studenten op HBO- of WO-niveau die statistiek in het vakkenpakket hebben en/of statistische analyses (moeten) uitvoeren. Uiteraard is deze training eveneens geschikt voor professionals die binnen hun werk gebruik (willen) maken van IBM SPSS Statistics. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan de training bij Babbage, thuis, op school of het werk plaatsvinden.

Deze training is gericht op het gebruik van specifieke statistische software, waarvoor een gedegen kennis van de gebruikte schermleessoftware van belang is. Het wordt daarom aanbevolen om deze training te combineren met een Babbage Academy professional training.

Trainingsbeschrijving

De training vindt plaats in 2 tot 4 afzonderlijke dagdelen. Met het oog op vragen die kunnen ontstaan tijdens het praktisch uitvoering geven aan de te leren vaardigheden, wordt doorgaans één van de te besteden dagdelen gereserveerd voor nazorg per e-mail of telefoon. Ook worden er twee uur gereserveerd voor installatie en optimale configuratie van SPSS en de gebruikte schermlezer, uiteraard in samenspraak met de klant.
De hoofddoelstelling van de training is het ontwikkelen van de conceptuele kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de verschillende werkprocessen binnen IBM SPSS Statistics. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, zodat de gebruiker in staat is om zelfstandig bekende en nieuwe procedures uit te kunnen voeren binnen SPSS. De inhoud van de training zal in alle gevallen maatwerk zijn en afgestemd worden op de leerbehoefte en het vereiste niveau binnen de situatie waarin IBM SPSS Statistics moet worden toegepast. Onderwerpen die behandeld kunnen worden:

  • Installatie, activatie en configuratie van SPSS
  • De structuur van diverse menu’s en dialogen binnen SPSS
  • Het openen, opslaan en exporteren van data sheets en uitvoer
  • Het op een toegankelijke manier toevoegen en bewerken van variabelen in de variable view
  • Het invoeren en bewerken van data in de data view
  • Effectieve strategieën om SPSS uitvoer te kunnen lezen met spraak en/of braille
  • Het combineren van SPSS met Microsoft Excel voor een verhoogde toegankelijkheid en effectiviteit
  • Het werken met SPSS SYNTAX bestanden
  • Het compenseren voor ontoegankelijke uitvoer van SPSS, zoals grafieken en grafische modellen

De Babbage SPSS-training is niet bedoeld als vervanging voor werk- of hoorcolleges over statistiek of SPSS, maar rijkt methodiek en strategieën aan om de vertaalslag te kunnen maken van visueel omschreven naar non-visueel gebruik van SPSS. De SPSS-training is uitsluitend te volgen wanneer gebruik wordt gemaakt van het Windows besturingssysteem, omdat de versie van SPSS voor macOS non-visueel onvoldoende toegankelijkheid biedt.

Contact

Neem voor meer informatie over de gedetailleerde inhoud van de SPSS training, vragen over combinatie met andere trainingen en de vergoedingsmogelijkheden vrijblijvend contact met ons op.