Zilveren Kruis / Achmea / Avero / Interpolis / FBTO / Agis / Prolife

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Behandelend medisch specialist of een Regionaal Centrum voor Blinden en Slechtzienden ( bijvoorbeeld Visio of Bartimeus )

Pakket vergroting met spraak: Alleen voor verzekerden waarbij aangetoond is dat:

  • Ze nog geen brailleleesregel nodig hebben omdat ze nog over enige visus beschikken en beheersing van braille nog ontbreekt
  • Ze behoefte hebben  aan volledige spraak omdat vergroting niet meer afdoende is
  • Behoefte is aan computergebruik en verzekerde gewend is aan computergebruik en de computer al voldoende beheerst (niet voor verzekerden die de computer voor het eerst willen gebruiken/aanschaffen)

Documenten: Aanvraagformulier Zilveren Kruis, motivatie en offerte Babbage.

Bruikleen/Eigendom: Eigendom.

Termijn: 3 jaar (upgrades slechts één keer per 3 jaar declarabel, kosten van nadere training komen ten laste van de verzekerde).

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage . Is eigendomsverstrekking, dus gaat ten laste van het eigen risico.
Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage. Babbage vraagt namens u toestemming bij Achmea.

Brailleapparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter
  • Voorleesapparatuur (Readit Air/iRead)

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Behandelend arts of een Regionaal Centrum voor Blinden en Slechtzienden.

Documenten: Aanvraagformulier Zilveren Kruis, motivatie en offerte Babbage.

Bruikleen/Eigendom: Eigendom.

Termijn: 5 jaar.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.  Is eigendomsverstrekking, dus gaat ten laste van het eigen risico van verzekerde.

Vervanging: Motivatie waarom vervanging noodzakelijk is moet er altijd bij zitten. Bij ongewijzigde medische indicatie (en er wordt ook eenzelfde hulpmiddel aangevraagd) hoeft er geen nieuw voorschrift van de arts bij te zitten.

Babbage vraagt namens u toestemming bij Achmea.