ASR: Amersfoortse / Ditzo / IAK / Aevitae / Caresco

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
  • Voorleesapparatuur (Sophie / Readit Air/ Iread)

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Oogarts / Koninklijke Visio / Bartimeus

Uit een verklaring van de behandelend medisch specialist of huisarts dient te blijken dat verzekerde bekend is met de toepassing van de voorziening en een verbetering niet op eenvoudiger wijze is te verkrijgen.

Documenten: Motivatie voor de keus van het type hulpmiddel en offerte Babbage.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen. Eigendom: software en upgrades.

Termijn: 5 jaar.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage.

Babbage vraagt namens u toestemming.
Bij vervanging dient er altijd een verzoek tot toestemming te worden ingediend bij de zorgverzekeraar, waarbij de aanvraag voor vervanging aan de gestelde eisen moet voldoen, zoals hierboven beschreven. Daarnaast moet uit de aanvraag blijken dat er geen sprake meer is van een adequaat functionerend hulpmiddel. Bij vervanging van voorleesapparatuur is ook verwijzing door huisarts toegestaan.

Braille Apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Oogarts / Koninklijke Visio / Bartimeus

Bij de aanvraag voor de verschaffing is een schriftelijke toelichting van een medisch specialist vereist. De toelichting bevat tevens een verklaring dat uit een test blijkt dat de verzekerde in staat is met het apparaat om te gaan.

Uit een verklaring van de specialist dient te blijken dat verzekerde bekend is met de toepassing van de voorziening en een verbetering niet op eenvoudiger wijze is te verkrijgen.

Documenten: Motivatie voor de keus van het type hulpmiddel en offerte Babbage.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen.

Termijn: 5 jaar.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage.

Babbage vraagt namens u toestemming.
Bij vervanging dient er altijd een verzoek tot toestemming te worden ingediend bij de zorgverzekeraar, waarbij de aanvraag voor vervanging aan de gestelde eisen moet voldoen, zoals hierboven beschreven. Daarnaast moet uit de aanvraag blijken dat er geen sprake meer is van een adequaat functionerend hulpmiddel.