De Friesland

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter
  • Voorleesapparatuur (Sophie / Readit Air / iRread)

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Behandelend medisch specialist of een Regionaal Centrum voor Blinden en Slechtzienden.

Documenten: Aanvraagformulier De Friesland, motivatie en offerte Babbage

Bruikleen/Eigendom: Bruikleen.

Termijn: Software: 3 jaar en hardware: 5 jaar

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage. Babbage vraagt namens u toestemming bij zorgverzekeraar.