ENO (Salland zorgverzekeringen, Energiek en HollandZorg)

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
  • Voorleesapparatuur (Sophie / iRread)

Aanvraag bij: Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar: Salland verzekeringen/HollandZorg/ZorgDirect, t.a.v. medisch adviseur, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (geen postzegel nodig).

Indien Babbage de aanvraag namens u indient, willen wij graag weten dat u daarmee akkoord bent. Dat kan door het zetten van uw handtekening op de aanvraag.

Verwijzing van: Arts met aanvullende rapportage van een ergotherapeut of deskundige van een instelling voor blinden en slechtzienden.

Documenten: Motivatie en offerte Babbage.
De motivatie moet in ieder geval een korte beschrijving van het te verstrekken, te herstellen, te wijzigen of te vervangen hulpmiddel bevatten en het voorschrift.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen.

Termijn software: 4 jaar.
Termijn voorleesapparaat: 5 jaar.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage. U heeft recht op herstel, wijziging of vervanging van een hulpmiddel en op een reservehulpmiddel, zolang u, mede met het oog op een doelmatige zorg verlening, op die hulpmiddelenzorg naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. Bij een aanvraag tot herstel of vervanging van een hulpmiddel in geval van beschadiging, moet u desgevraagd een verklaring over de aard en oorzaak van de beschadiging overleggen van de zorgaanbieder die het hulpmiddel heeft verstrekt. Technologische ontwikkelingen geven geen recht op wijziging of vervanging van een hulpmiddel, zolang sprake is van doelmatige zorg.

Braille apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter

Aanvraag bij: Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar: Salland verzekeringenHollandZorg/ZorgDirect, t.a.v. medisch adviseur, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (geen postzegel nodig).

Indien Babbage de aanvraag namens u indient, willen wij graag weten dat u daarmee akkoord bent. Dat kan door het zetten van uw handtekening op de aanvraag.

Verwijzing van: Deskundige van een instelling voor blinden en slechtzienden.

Documenten: Motivatie en offerte Babbage.
De motivatie moet in ieder geval een korte beschrijving van het te verstrekken, te herstellen, te wijzigen of te vervangen hulpmiddel bevatten en het voorschrift.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen.

Termijn: 5 jaar.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage. U heeft recht op herstel, wijziging of vervanging van een hulpmiddel en op een reservehulpmiddel, zolang u, mede met het oog op een doelmatige zorg verlening, op die hulpmiddelenzorg naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. Bij een aanvraag tot herstel of vervanging van een hulpmiddel in geval van beschadiging, moet u desgevraagd een verklaring over de aard en oorzaak van de beschadiging overleggen van de zorgaanbieder die het hulpmiddel heeft verstrekt. Technologische ontwikkelingen geven geen recht op wijziging of vervanging van een hulpmiddel, zolang sprake is van doelmatige zorg.