ONVZ / PNOzorg / VvAA Zorgverzekering

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
  • Voorleesapparatuur (Sophie / iRread)

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Behandelend arts ( oogarts, huisarts)

Documenten: Aanvraag / motivatie en offerte Babbage.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen.

Termijn: Niet vermeld in reglement hulpmiddelen.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage. Bij vervanging dient er altijd een verzoek tot toestemming te worden ingediend bij de zorgverzekeraar, waarbij de aanvraag voor vervanging aan de gestelde eisen moet voldoen, zoals hierboven beschreven. Daarnaast moet uit de aanvraag blijken dat er geen sprake meer is van een adequaat functionerend hulpmiddel.

Babbage vraagt namens u toestemming.

Braille apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Medisch specialist.

Documenten: Aanvraag / motivatie en offerte Babbage.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen.

Termijn: Niet vermeld in reglement hulpmiddelen.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: Adequaat hulpmiddel.
Er bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten of verstrekking in bruikleen van een te allen tijde adequaat functionerend hulpmiddel. Als dit niet meer het geval is, kunt u een aanvraag indienen voor herstel of vervanging. Voor een aantal hulpmiddelen hanteert ONVZ richtlijnen voor de gebruikstermijn. Vervanging binnen de termijn is mogelijk als uit de aanvraag blijkt dat het hulpmiddel – in uw situatie – niet meer adequaat functioneert. Voor een aanvraag voor vervanging gelden dan de eisen als bij aanvraag voor de eerste verstrekking.