VGZ (VGZ, IAK, IZA, IZZ, Bewuzt, UMC, Univé, Zekur, Zorgzaam Verzekerd)

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie

Aanvraag bij: Babbage.

Verwijzing van: Regionaal Centrum, Oogarts of Optometrist. De totale leesvisus moet gelijk of lager zijn dan 10% = 0,1.

Documenten: Motivatie en offerte Babbage.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen.

Termijn: Software na 3 jaar en bij verandering van het besturingssysteem kan, op verzoek van de verzekerde, een upgrade worden verstrekt. Een upgrade wordt alleen verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de verzekerde en indien deze noodzakelijk is voor het goed functioneren van de voorziening.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage.

Babbage vraagt namens u toestemming.
Herverstrekking dan wel nieuwe verstrekking van het Hulpmiddel binnen de termijn van 7 jaar is alleen toegestaan indien er sprake is van een wijziging van de medische indicatie. Wanneer hier sprake van is, dient door de Zorgaanbieder vooraf goedkeuring gevraagd te worden aan de Zorgverzekeraar.

Braille apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie

Aanvraag bij: Babbage.

Verwijzing van: Regionaal Centrum, Oogarts of Optometrist. De totale leesvisus moet gelijk of lager zijn dan 10% = 0,1.

Documenten: Motivatie en offerte Babbage.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen.

Termijn hardware: 7 jaar.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: U kunt contact opnemen met Babbage.

Babbage vraagt namens u toestemming.
Herverstrekking dan wel nieuwe verstrekking van het Hulpmiddel binnen de termijn van 7 jaar is alleen toegestaan indien er sprake is van een wijziging van de medische indicatie. Wanneer hier sprake van is, dient door de Zorgaanbieder vooraf goedkeuring gevraagd te worden aan de Zorgverzekeraar.