Zorg en Zekerheid

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
  • Voorleesapparatuur (Sophie / iRread)

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Behandelend arts.

Documenten: Aanvraagformulier, motivatie en offerte Babbage.
De motivatie moet in ieder geval een korte beschrijving van het te verstrekken, te herstellen, te wijzigen of te vervangen hulpmiddel bevatten en het voorschrift.

Bruikleen / Eigendom: Eigendom.

Termijn software: 3 jaar en voorleesapparatuur: 6 jaar

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: Een verzoek tot vervanging dient door of namens de verzekerde te worden gemotiveerd, waarbij de leverancier in geval van een beschadiging de aard en oorzaak van de beschadiging toelicht. De verzekerde heeft recht op vervanging van een hulpmiddel indien het hulpmiddel niet langer als adequaat functionerend hulpmiddel kan worden aangemerkt ook indien de in dit Reglement van toepassing zijnde gebruikstermijn nog niet is verstreken. Het een en ander ter beoordeling van Zorg en Zekerheid.
De verzekerde heeft geen recht op vervanging van een hulpmiddel wanneer de verzekerde nog in het bezit is van een adequaat functionerend hulpmiddel. Dit geldt in het algemeen ook wanneer een eventuele gebruikstermijn is verstreken.

Braille apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter

Aanvraag bij: Babbage

Verwijzing van: Medisch specialist.

Documenten: Aanvraagformulier, motivatie en offerte Babbage.
De motivatie moet in ieder geval een korte beschrijving van het te verstrekken, te herstellen, te wijzigen of te vervangen hulpmiddel bevatten en het voorschrift.

Bruikleen / Eigendom: Bruikleen.

Termijn: Geen termijn gesteld, te gebruiken zolang apparatuur een adequaat hulpmiddel is.

Eigen bijdrage: Geen eigen bijdrage.

Vervanging: Een verzoek tot vervanging dient door of namens de verzekerde te worden gemotiveerd, waarbij de leverancier in geval van een beschadiging de aard en oorzaak van de beschadiging toelicht. De verzekerde heeft recht op vervanging van een hulpmiddel indien het hulpmiddel niet langer als adequaat functionerend hulpmiddel kan worden aangemerkt ook indien de in dit Reglement van toepassing zijnde gebruikstermijn nog niet is verstreken. Het een en ander ter beoordeling van Zorg en Zekerheid.
De verzekerde heeft geen recht op vervanging van een hulpmiddel wanneer de verzekerde nog in het bezit is van een adequaat functionerend hulpmiddel. Dit geldt in het algemeen ook wanneer een eventuele gebruikstermijn is verstreken.