VoiceOver Professional training

In de praktijk komt het regelmatig voor dat studerenden of werkenden met een visuele beperking beschikken over een basisniveau in het gebruik van VoiceOver waardoor een lager werktempo ontstaat, bepaalde taken niet of beperkt uitgevoerd kunnen worden, websites of bijvoorbeeld pdf-documenten slecht gelezen kunnen worden of specifieke studie- of werk gerelateerde taken niet uitgevoerd kunnen worden.

Professionele vaardigheden

De VoiceOver Professional Training is speciaal ontwikkeld voor scholieren, studenten en werkenden die moeten beschikken over optimale professionele vaardigheden in het gebruik van VoiceOver op een Apple computer.

Vervolg op een basistraining

De VoiceOver Professional Training is erop gericht het basisniveau te verhogen naar een gevorderd niveau in het gebruik van VoiceOver zodat optimaal met behulp van spraak en/of braille met een Macbook of Mac computer gewerkt kan worden. De VoiceOver Professional Training kan gezien worden als een vervolg op een basistraining die bijvoorbeeld tijdens een revalidatietraject bij een instituut is gevolgd.

Doelgroep

De VoiceOver Professional Training is geschikt voor alle scholieren, studenten en werkenden die gebruik maken van een Macbook of Mac computer in combinatie met VoiceOver voor het verwerken van informatie via spraak en/of braille.

Doelstelling

Na afloop van de training zal de scholier, student of werkende in staat zijn VoiceOver op de Mac optimaal in te zetten binnen de vereiste school- of werktaken. Informatie kan effectief worden verwerkt en professsionele taken kunnen efficiënt en adequaat uitgevoerd worden. De klant beschikt daarnaast over een adequaat werktempo.

Inhoud

De trainingsduur is afhankelijk van de persoonlijke leerbehoefte van de klant waarbij rekening wordt gehouden met het leervermogen. De training zal in de meeste gevallen bestaan uit enkele dagdelen die thuis, op school of de werkplek worden verzorgd.

Wat wordt behandeld

Enkele voorbeelden van zaken die tijdens de training worden behandeld zijn:

  • Werking van de verschillende Focusvormen van VoiceOver zoals de virtuele Focus, braillefocus, muisfocus, werkfocus, snelnavigatie en tekstnavigatie.
  • Besturing van de Mac via objectnavigatie.
  • Geavanceerde instellingen en functionaliteiten om effectiever en efficiënter VoiceOver te gebruiken.

Klik hier voor de flyer van de VoiceOver training.