Basis training

De training is bedoeld voor iedereen met een visuele beperking die efficiënter en effectiever met de computer en benodigde hulpmiddelen wil leren werken. Deze kan ingezet worden om vereiste vaardigheden te leren binnen een nieuwe school, studie of werksituatie. Daarnaast kan de training een oplossing bieden indien de restvisus verminderd, waardoor het gebruik van hulpmiddelen en andere werkprocessen noodzakelijk is.

Klik hier voor een beschrijving als je scholier, student of werknemer bent.

Klik hier voor een beschrijving van de training als je werkgever of UWV-medewerker bent.