Low-vision professional

Als een persoon slechtziend is en succesvol wil studeren of werken, is het noodzakelijk dat diegene beschikt over effectieve en efficiënte werkprocessen met behulp van de noodzakelijke hulpmiddelen. In de praktijk zien we regelmatig dat slechtziende scholieren, studenten en werkenden niet beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om, op basis van de restvisus, de visuele beperking optimaal te compenseren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de volgende problemen optreden bij het uitvoeren van studie- en werk gerelateerde taken:

  • Gebrek aan overzicht in documenten, op internet en Excel door het gebruik van vergroting
  • Verlaagd werktempo ten opzichte van studiegenoten of collega’s
  • Niet kunnen uitvoeren van bepaalde studie of werktaken
  • Vermoeidheidsklachten of gebrek aan energie door het visueel verwerken van informatie op basis van restvisus
  • Klachten aan rug, nek of schouders door het aannemen van een verkeerde werkhouding

Doelgroep

De training is geschikt voor alle scholieren, studenten en (aankomend) werkenden die gebruik maken van een schermlezer met vergrotingsmogelijkheden om de informatie op de computer te verwerken. De inhoud van de training is altijd maatwerk en wordt afgestemd op de behoefte en leermogelijkheden van de klant. De training kan plaatsvinden met de volgende schermlezers:

  • SuperNova met vergroting (versies Access Suite, vergroter en vergroter met spraak)
  • Zoomtext
  • Magic

Inhoud van de training

De training vindt plaats op locatie bij de klant thuis, school of werk. Deze wordt verzorgd door een professional op het gebied van low-vision hulpmiddelen en werkprocessen. Afhankelijk van de trainingsbehoefte en leersnelheid vindt de training plaats in één of meerdere dagdelen. De inschatting van het aantal benodigde dagdelen vindt plaats aan de hand van de Babbage Academy methodiek. Omdat de training gericht is op professioneel gebruik zal een basis niveau dus minimaal aanwezig moeten zijn. In de training worden onder andere uitgebreide instellingen voor vergroting en overige beeldverbeteringen behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verbetering van de zelfredzaamheid, effectiviteit en efficiëntie bij het gebruik van de schermlezer. Geavanceerde functies worden daarbij behandeld.

Neem voor meer informatie over de Low-vision Professional Training en de aanvraagmogelijkheden vrijblijvend contact op met Babbage via onze contact pagina of klik op de volgende link voor meer informatie over de verschillende Babbage Academy trainingen.

Download deze tekst als PDF document.