Van visueel naar non-visueel

De training is bedoeld voor iedereen die dermate slecht gaat zien waardoor computertaken niet meer naar behoren kunnen worden uitgevoerd of waarbij energie-problemen een belemmering in het functioneren zijn. Tijdens de training leer je bewust te worden van de voordelen van non-visuele werkprocessen ten opzichte van het gebruiken van de restvisus. De training heeft als doel de energie problematiek te verminderen en vaardigheden aan te leren om weer effectief en efficiënt met de computer en de benodigde hulpmiddelen te leren werken.

Klik hier voor een beschrijving als je scholier, student of werknemer bent.

Klik hier voor een beschrijving van de training als je werkgever of UWV-medewerker bent.