Jobcoaching

Introductie:

Babbage Jobcoaching is een aparte tak van Babbage die landelijk jobcoachtrajecten verzorgt aan professionals in werksituaties. Babbage is sinds 2017 officieel door het UWV erkend als jobcoachorganisatie. De dienstverlening richt zich hoofdzakelijk op de ondersteuning aan professionals met een visuele beperking, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om losstaande jobcoachtrajecten. Daarnaast wordt jobcoaching aangeboden in een projectmatige vorm, waarbij jobcoaching als onderdeel van de totaaloplossing wordt ingezet om een duurzame toegankelijke werkplek te realiseren.

Samenwerking met Babbage hulpmiddelen leverancier

Babbage levert maatwerkoplossingen aan personen met een visuele beperking in studie- en werksituaties. Het kan daarbij gaan om hulpmiddelen, trainingen, advisering of een softwarematige aanpassing van de werkplek om informatie toegankelijk te maken zodat taken uitgevoerd kunnen worden. Daarbij richt Babbage zich op het leveren van technische oplossingen en het trainen van compensatievaardigheden die de medewerker met een visuele beperking in staat stelt zoveel mogelijk dezelfde arbeidsprestaties te leveren als normaal ziende medewerkers.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een visueel beperkte professional de verwachte arbeidsprestaties niet behaalt of een minder duurzame werkplek verkrijgt, terwijl Babbage adequate technische oplossingen en dienstverlening heeft geleverd. De informatie, taken en de werkplek zelf kunnen dan voldoende goed toegankelijk zijn, maar andersoortige disfunctionele factoren die gerelateerd zijn aan de visuele beperking hebben een invloed op het functioneren binnen de functie. Om professionals breder te kunnen ondersteunen op een manier die de kans op een duurzame werkplek vergroot, heeft Babbage een aparte jobcoachtak ontwikkeld. Met deze aanvullende dienstverlening kan Babbage een bredere totaaloplossing aanbieden aan werkenden met een visuele beperking, zodat de invloed van de visuele beperking effectief tot een minimum beperkt kan worden.

Via de volgende links lees je meer over de visie van Babbage Jobcoaching, methodiek, intakeprocedure en contactmogelijkheden.

Babbage jobcoach Visie